Vanaf deze week staat YouTube het toe dat hun partners advertenties gebruiken die je niet kunt afbreken maar verplicht tot het einde moet bekijken.
Een gevolg zal zijn dat advertenties die je kunt afbreken in de toekomst langzamerhand zullen verdwijnen.