Onze altijd digitaal wakkere overheid is een publiekscampagne gestart die ons oproept onze computersystemen op malware te controleren.
Zij doen dit omdat ongeveer 10% van de computers onderdeel zou uitmaken van een botnet.
Als jouw computer onderdeel uitmaakt van zo’n botnet merk je daar in de meeste gevallen als doorsnee gebruikers helemaal niets van omdat alles normaal blijft functioneren op je systeem.
10% Lijkt een heleboel, maar is echt niet overdreven als ik zelf de aanvallen op onze eigen website analyseer. Meestal zie ik namelijk dat een hacker een IP-adres slechts één keertje gebruikt en de volgende dag terugkeert met weer een nieuw IP-adres, waaruit wel blijkt dat dit geboefte ruimschoots beschikt over IP-adressen waarmee ze kunnen werken, ofterwijl de beschikking hebben over de computer van een nietsvermoedende computergebruiker.
Uiteraard horen er bij deze niuwe campagne ook weer wat webites met allerlei tips en hulpmiddelen om je eigen systemen eens onder handne te nemen.
De vakanties zijn nu voorbij, de dagen wordne al weer korter, dus een prima tijd om eens een kritische blik op de veiligheid van je computer, tablet en smartphone te werpen.
https://veiliginternetten.nl/maakjecomputerschoon/

https://veiliginternetten.nl/nieuws/campagne-veilig-internetten-maak-je-computer-schoo/