Tegenwoordig hebben de camera’s de mogelijkheid om de foto’s op te slaan in RAW formaat of in JPEG.
Het JPEG formaat is direct klaar en lekker klein. Het RAW formaat is groter en moet nabewerking ondergaan.
Waarom dan in RAW fotograferen?
En camera slaat het beeld op zoals het werkelijk is. Als we zo’n beeld dan later bekijken ervaren we dit als zeer onnatuurlijk, vaak te fletse kleuren. Onze hersenen corrigeren kleuren namelijk op een hele goede manier en filteren automatisch allerlei zaken als het ware weg.
Om deze redenen vindt er in je camera van dit “echte” beeld softwarematig een omzetting plaats naar de manier zoals wij kleuren waarnemen. Althans bij fotograferen in JPEG formaat vindt deze omzetting plaats.
In RAW formaat gebeurt deze omzetting niet en wordt aan het aan de gebruiker overgelaten dit naar eigen smaak te doen in een nabewerkingsprogramma.
Omdat een computer veel meer geheugen heeft en sneller is dan de software in de camera zal ook de kwaliteit van deze omzetting veel en veel beter zijn.
Tegenstander van RAW hoor je ook vaak zeggen dat het fotograferen in JPEG echter is dan met RAW omdat je met nabewerking de foto’s manipuleert. Hierbij gaan ze dus voorbij aan het feit dat ook in JPEG “gemanipuleerd” wordt, alleen ervaar je dit niet zo omdat je het niet zelf doet.
Ook heb je in RAW de mogelijkheid om bijvoorbeeld je witbalans achteraf aan te passen. Want laten we nu eerlijk zijn, wie laat die nu niet op automatisch staan.? Iemand die in JPEG fotografeert zou altijd moeten opletten hoe de witbalans ingesteld staat.
Een foto in RAW formaat bevat veel meer informatie dan een JPEG. Een JPEG foto is al “behandeld” en is er al informatie gewijzigd.
Hierdoor is het later niet eenvoudig om nog correcties aan te brengen.
Het beeld zoals dat in RAW formaat uit de camera komt rollen is het beste te vergelijken met dat wat vroeger een negatief was.
Het moet even ontwikkeld worden en dat kan makkelijk omdat alle informatie van het oorspronkelijke beeld nog intact is.
Fotograferen in RAW is echt niet moeilijker en de extra tijd in de nabewerking is te verwaarlozen maar het resultaat is dan ook veel fraaier
Ja, maar als ik in JPEG fotografeer heb ik toch helemaal geen nabewerking nodig?
Dit is toch een heel groot misverstand want ook in JPEG moet je nabewerken want het beeldformaat van je camera is anders dan van je beeldscherm of het afdrukformaat op papier of linnen.
Zou je dat niet corrigeren krijg je vreemde vervormingen (denk maar aan de oude 4 bij 3 films op een breedbeeldtelevisie die je niet goed hebt ingesteld voor die oude films).
Dus hoe dan ook, iedere foto moet door je fotobewerkingsprogramma en het “ontwikkelen” van je RAW bestand kost echt niet meer dan gemiddeld vijftien seconden als je dit een paar keer hebt gedaan.

Een laatste tip: bewaar altijd je RAW bestanden.

In een volgende aflevering zal ik het verschil laten zien tussen JPEG foto’s en dezelfde foto’s gemaakt in RAW.

Rein